luni, 3 aprilie 2017

Manipularea în mass media

Tipuri de manipulare televizată:
Manipularea prin imagine, manipularea prin filmare, manipularea prin montaj, manipularea prin comentariu, manipularea prin paginaţie, manipularea prin omisiune, manipularea prin zvonuri mediatice, manipularea prin cenzură, manipularea prin procedeul “a ascunde arătând”, manipularea prin charisma, manipularea prin jurnalist.
Elementele specifice diferitelor tipuri de producţii de televiziune
Manipularea opiniei publice într-un talk-show, dezbatere, documentar, ancheta inscopul părtinirii uneia dintre părţile implicate se poate face prin darea cuvântului în majoritatea timpului reprezentanţilor acelei părţi, acordarea acestora a dreptului de a avea intervenţii mai lungi şi într-un spaţiu de prezentare mai larg, sublinierea acţiunilor lor pozitive şi minimalizarea faptelor benefice ale părţii adverse etc.
Există trei elemente principale care concură la realizarea manipulării în cazul diverselor producţii de televiziune:
a)Moderatorul
b)Compoziţia platoului
c)Scenariul (discuţiei/emisiunii)

Moderatorul

Primul nivel la care poate începe manipularea este cel al moderatorului. Intervenţiile acestuia sunt văzute ca fiind constrângătoare deoarece moderatorul impune subiectul/tematica de discuţie, dar şi ia cuvântul invitaţilor, le acordă acestora o importanţă diferită ce poate fi observată prin elemente de comunicare non-verbală (tonalitate: ton respectuos, dispreţuitor, politicos, agasat etc).
Studiile făcute de sociologi au demonstrat faptul că, de multe ori, moderatorul, auto-definindu-se drept purtătorul de cuvânt al publicului, pune întrebări care să-i satisfacă doar propria curiozitate sau interesele sale, chestiunile ridicate nefiind interesante pentru majoritatea telespectatorilor. Moralismul moderatorilor este în multe cazuri discutabil.
O altă strategie de manipulare care poate fi abordată de moderator este mimarea lipsei de timp; el se foloseşte de ceas pentru a lua cuvântul invitaţilor sau pentru a-i întrerupe tocmai când se ajunge în miezul problemelor, astfel pierzându-se esenţa şi chiar scopul dezbaterii. Cu cât un moderatori sau un lider de opinie are o credibilitate mai mare şi un statut social mai ridicat (conturat de nivelul de salarizare, frecvenţa participărilor la talk-show-uri,numărul de relaţii cu VIP-uri etc), cu atât discrepanţa dintre el şi un invitat mai puţin cunoscut, chiar dacă este expert într-un domeniu, este mai mare.
Compoziţia platoului
Al doilea nivel la care se poate realiza manipularea în cazul producţiilor de televiziune- compoziţia platoului – este determinant pentru modul de abordare al problemelor. Există indivizi care nu sunt invitaţi de nimeni, precum şi persoane care refuză orice invitaţie. Modul în care este alcătuit cercul de invitaţi influenţează inconştient modul de percepţie al telespectatorilor, absenţa unuia sau a altuia dintre reprezentanţii vreunei părţi aflate la discuţii având o mare importanţă în manipularea mediatică.
Manipularea prin prezentarea dezechilibrată a părţilor
Compoziţia platoului ar trebui, teoretic, să ofere imaginea unui echilibru democratic între părţi. Uneori însă, dreapta şi stânga prezentatorului sunt folosite în scopul de a simboliza: Dreapta şi Stânga politică, iar dacă aceste două părţi nu sunt egal reprezentate (fie la începutul emisiunii, fie pe parcursul ei se aduc mai mulţi invitaţi şi susţinători de una dintre părţi), se produce o deformare a percepţiei în favoarea uneia dintre grupări, distorsiune influenţată nu de calitatea, ci de numărul invitaţilor susţinători.
Scenariul
Scenariul, pe baza căruia moderatorul conduce dezbaterea/emisiunea şi arbitrează părţile poate să fie stabilit înaintea înregistrării (caz în care calitatea discuţiei poate fi afectată, încorsetata de rigiditatea scenariului). Nici cealaltă opţiune nu este, însă,lipsită de riscuri; în cazul în care moderatorul îşi trasează scenariul în linii mari în urma discuţiilor pregătitoare cu participanţii prezumtivi, prin care lasa loc siimprovizatiei sau exprimării libere în timpul emisiunii, discuţia poate să deviezeintr-un mod periculos. Oricum, nu trebuie uitată una din regulile tacite ale jocului şi anume,menţinerea limbajului în limitele politeţii.
Manipularea prin mijloace non-verbale de comunicare
Comunicarea non-verbală este un proces complex care include omul, mesajul, starea sufletească, mişcările trupului şi cei cu care se intră în relaţie. Informaţiile legate de această comunicare foarte complexă au ajuns să fie studiate şi însuşite de aproape toate persoanele publice sau aflate în funcţii de conducere (fie manageri de întreprinderi, fie politicieni, vedete de cinema sau de televiziune). Principalele instrumente ale manipulării în dialoguri sinegocieri sunt vocea, privirea, gesturile, poziţia corpului (postura), distanta şi buzele. Deşi pare contradictoriu, vocea este un element principal al comunicării non-verbale deoarece poate fi modulată pe o scară foarte largă. Vocea se compune din 3 elemente esenţiale, care pot căpăta un nivel de variaţie diferit în funcţie de modul în care  folosim:
-ritmul (ce poate alterna de la încet la rapid)-volumul (care poate varia de la mic la mare)
-tonul (a cărui gamă oscilează de la ascuţit la grav).
Impactul pe care elementele comunicării îl au în cadrul unui dialog sau al unei dezbateri este următorul:    Cuvintele au posibilitatea cea mai mare de control, însă au impact mai scăzut faţă de celelalte elemente; tonul vocii are un impact mai mare în cadrul procesului de comunicare iar posibilitatea de control este medie; simbolurile non-verbale au impactul cel mai mare în desfăşurarea comunicării interpersonale dar şi posibilităţile cele mai reduse de control. Atât limbajul trupului cât şi metalimbajul (cuvintele şi expresiile care pot releva adevăratele atitudini şi gânduri ale unei persoane) pot trezi instinctul, intuiţia, “al 7-lea simţ”, presimţirea că vorbitorul nu spune ceea ce gândeşte. Metalimbajul permite indivizilor să-i manipuleze pe alţii fără ca aceştia să-şi dea seama. În conversaţiile directe, efectul maxim al cuvintelor nu depăşeşte 7%. Se spune că noi auzim jumătate din ceea ce se spune, ascultăm cu atenţie jumătate din ce am auzit şi ne amintim jumătate din ce am ascultat sumar. Un element de o mare importanţă într-o dezbatere televizată îl reprezintă forma şi caracteristicile mobilierului din studio.
Un element de o mare importanţă într-o dezbatere televizată îl reprezintă forma şi caracteristicile mobilierului din studio.
Jocul de putere cu scaune dintre moderator-invitaţi
1. Înălţimea spătarului-este proporţională cu rangul şi puterea ocupantului
2. Mobilitatea-În cazul în care există, senzaţia de putere este dată de libertatea de mişcare într-un scaun rotitor -în cazul în care nu există, ea va fi compensată cu mobilitatea trupului, cu creşterea numărului de gesturi, fapt ce dezvăluie atitudini şi sentimente ale intervievatului.
3. Înălţimea scaunului este proporţională cu rangul şi puterea ocupantului şi are un efect psihic deosebit de puternic; amplasarea unui invitat pe un scaun mai jos decât cel al moderatorului va induce publicului o reacţie psihologică inconştientă de al desconsidera pe acel individ, scăzându-i din prestigiu.
4.Aşezarea-în poziţia competitivă faţă în faţă -crează presiune asupra interlocutorului (mai ales asupra celor neobişnuiţi să dea interviuri la televiziune)-diminuează mult prestigiul interlocutorului.
Jocul de putere dintre moderator-invitaţi în funcţie de forma mesei. Formă, caracteristici ce sugerează şi scopul folosirii ei, observaţii.
Patrată-mijloceşte relaţii de competitivitate şi defensive între indivizi cu acelaşi statut social-convorbiri scurte, bazate pe dovezi (fapte,exemple)-scoate în evidenţă relaţia superior-subordonat-partea dreaptă este mai cooperantă decât stanga-opusul este partea rezistentă rotundă-determină o atmosferă relaxantă, fără ceremonii-invitaţii sunt persoane de acelaşi rang- folosită pentru convingerea interlocutorilor -atmosfera de discuţie destinsă-persoana de rang mai mare polarizează puterea (dreapta are mai multă putere decât stânga) dreptunghiulară-ordonează clar influenţa-folosită pentru influenţarea cu maximă eficientă a interlocutorilor –ţinta reală este invitatul amplasat exact de cealaltă parte a moderatorului-în general, în centrul atenţiei sunt moderatorul şi invitatul amplasat în poziţie opusă acestuia.
Tipul de dialog sugerat. Caracteristici- intenţiile moderatorului.
“De colţ” (interlocutorul este amplasat în colţul mesei)-conversaţie prietenească, spontană-colţul biroului este o potenţială  barieră-grad bun de colaborare-împărţirea-realizarea unui dialog amical-amiabil…
Teritorială inutilă “de cooperare” (invitatul stă lângă moderator)-similitudini în orientare şi în gândire-atât moderatorul cât şi invitatul sunt de aceeaşi parte a barierei-grad ridicat de colaborare-realizarea unui dialog ca de la egal la egal-uneori poate fi o violare mascată a teritoriului invitatului de atragere a unei a treia persoane (moderatorul stă lângă alte persoane în timp ce unul dintre interlocutori stă exact de cealaltă parte a mesei-similitudini în orientare şi gândire-strategia de “a ţine partea adversarului”, în care adversarul este invitat-moderatorul pune întrebări persoanei amplasate diferit de ceilalţi în interesul unuia dintre invitaţi “competitiv-defensivă”-competiţie-defensivă-autoritate manifestată non-verbal-masa este o barieră solidă între oameni-punctele de vedere ar putea rămâne neclintite-competiţie de orice natură-conflict deschis de idei-admonestare-relaţionare superioară faţă de invitat „independenţa”-în care nu se doreşte stabilirea nici unui tip de raport- indiferenţa-posibil ostilitate-graniţele nu sunt încălcate-nu se doreşte nici un fel de dialog real-nu se doresc discuţii sincere.
Exemple de manipulare prin mass media în modernitate şi în contemporaneitate
Remodelarea gândirii în sistemele totalitare (Revoluţia Franceză, regimurile comuniste, regimul nazist) – căi de a controla minţile oamenilor:
Controlul comunicaţiilor umane – atât a informaţiilor primite din exterior, cât şi a intra-comunicării (situaţii disonante cognitiv)
Manipularea mistică – crearea unei aure mistice în jurul grupului conducător,cultul personalităţii
Cerinţa de puritate – de limitarea strictă între pur şi impur, între bine şi rău
Cultul confesiunii – confesiunea purifică sufletul

duminică, 2 aprilie 2017

Consecințele, ecoul faptelor tale ne(bune)

Poți spune tot ce vrei dar suportă consecințele. Poţi face tot ce vrei dar suportă consecinţele. Așa-i cinstit! 
Este doar o chestiune de timp pentru ca oamenii să te vadă așa cum ești, minunat sau nemernic. Universul nu uită!
Dacă ești bine cu tine, cu ceea ce ești, cu ceea ce spui sau cu ceea ce gândești, nu ai pentru ce să îți faci griji, timpul trece repede atunci când ai preocupări frumoase și ceața se va ridica mai devreme sau mai târziu. Fii încrezător! 
Se spune că nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită, eu aș prefera să fie răsplătită după merit, dar, din păcate, așa-i cu lumea. Oamenii, clar, nu intră în discuție...
Nu știu, când naiba mă mai fac bine?! Parcă se vorbesc între ele personajele astea triste, parcă-s născute de aceiași mamă! Lovesc la fel și uneori în același timp. Hiene!
Dacă te uiți în ochii lor, vezi  că au aceiași pervesitate și satisfacție pentru faptul că le-a ieșit și de data asta planul diabolic. 
Le vezi pe fața hidoasă, rânjetul machivelic, uneori, parcă îți sună în urechi râsul lor isteric și sarcastic, în timp ce-și dau coate între ele, atunci când bieții oameni nu le văd... „Fraierii.
Vestea bună este că în cele din urmă „hienele” sfârșesc prin a se sfâșia între ele, atunci când sunt demascate, iar acest fapt nu este decât o chestiune de timp. Consecințele vă promit un spectacol de zile mari. Fiți pe fază, senzațional!
Intrarea este liberă! Vă rugăm insistent să rezervați locuri în față, asta ca să vedeți mai bine și să nu pierdeți nimic din ceea ce se „joacă”. 
Până la actul final vă urăm:Vizionare plăcută și pe curând!”

La revedere, Pa! 

Vă pupă, Vecina de la patru


sâmbătă, 1 aprilie 2017

Psihologi, Dive tv sau Executori de suflete?!!

Dragi psihologi de senzatie,
M-am gândit să vă scriu despre ce sentimente mă încearcă, atunci când vă văd pe la tv, m-am gândit să scriu despre ceea ce simt atunci când unii dintre voi, calcă în picioare meseria de psiholog, uitând că psihologul are rolul de tămăduitor, nicidecum acela  de judecător sau executor de suflete... Oameni buni, sunteți triști dacă ați ajuns să vă prostituați pe câțiva lei! Vă mai puteți privi în oglindă?!
Abuzul copiilor despre care vorbiți, fără să aveți vreo certitudine că el ar exista, trebuie dovedit! Aveți, cumva, dovezi sau va bazati pe vorbe goale?
Cunoașteți situația de acolo, vorbiti doar din „auzite” sau la comandă, pentru că aveți un contract cu televiziunile otevizate în lanț?! Senzațional! Nemaipomenit! Priviți la „zero tv”, pentru că nici nu știți ce pierdeți... Banii vorbesc! $$$$$$$
Un psiholog, bine pregatit, distinși colegi, analizează fapte, nu oameni, iar concluziile sale, în calitate de specialist, vin în baza unei analize  serioase, temeinice și obiective...
Persoana pe care o acuzati în goana  voastră disperată  după  senzational,  sustinand la nesfârșit faptul că acea doamnă „ leaga copiii”, este o colegă care face cinste instituției în care lucrează și sistemului de învățământ special!  Vă rog să mă credeți ca nu este vorba despre nici un abuz acolo, în ceea ce o privește pe ea și pe colega ei de la clasă, garantez asta! 
Dacă ați cunoaste aceste persoane,  poate  că v-ați rușina cu ceea ce faceți!  Poate... Asta numai dacă aveți o conștiință curată.
Banii, dragilor, nu sunt totul în viata asta, mai ales daca ne vindem sufletele diavolului pentru ei. Oricâți v-ar da, tot ieftini sunteți!
Cum puteti linșa un om nevinovat?! Habar nu aveți despre ce  vorbiți! Apăreți la televizor ca niște dive sau ca niște chiparoși, ptr că asta este atitudinea voastră, vă jucați de-a psihologul la tv,  din dorința de a mai bifa o aparție într-o emisiune, după câte știu eu, așa procedează pseudovedetele, nicidecum profesioniștii! Multă lume, puțini oameni...
Pentru domniile voastre, nu contează faptul că îngropați  de vii, niște oameni nevinovati!  Nu contează  faptul că executați suflete nevinovate!  Nimic!  Banii si faima vorbesc în locul vostru!
Sunteți avizi după admirația publicului „ spălat pe creier” și după cecul gras din buzunar... Rușinică!
Un psiholog, care se respectă, nu face ceea ce faceți voi, unii dintre voi! Ați uitat, oare, ce înseamnă deontologia  profesiei de psiholog sau aveți habar de ea? O puneți în aplicare? Nu prea se vede...
Într-o zi mă voi uita la domniile voastre cum o să primiți răsplata Karmei care, vă asigur, mereu este dreaptă! Voi savura căderea voastră liberă, sper, de la o înălțime cât mai mare!
Cu stimă, un simplu OM...
„Procedurile de dezinformare şi manipulare au devenit atât de subtile şi de eficace, încât agresiunile ascunse pot fi preferate.” Lucian Culda

În imagine, „abuzatoarea” și „ abuzații”...

Stima de sine, un moft sau o stare?!

Stima de sine constituie o valoare umană fragilă şi schimbătoare. Ea creşte de fiecare dată când ne străduim să ne respectăm standardele şi scade atunci când nu reuşim să atingem respectivele standarde.
Aşa încât, pe parcursul vieţii, este posibil să cunoaştem valori foarte înalte ale stimei de sine, dar şi foarte scăzute…
Stima de sine se conturează, conform literaturii de specialitate, din patru componente principale:
¤ sentimentul de siguranţă
¤ cunoaşterea de sine
¤ sentimentul de apartenenţă (la o familie, la un grup, la o categorie socio-profesională etc.)
¤ sentimentul de competenţă.
Adesea, stima de sine este percepută ca o dezvoltare psihodinamică; alteori este percepută ca fiind un comportament; nu în ultimul rând, stima de sine poate fi privită şi ca o stare psihologică. Tocmai din cauza acestor dimensiuni variate, stima de sine este dificil de definit. Iată, de exmplu, conform dr. Nathaniel Branden, psiholog umanist (autorul lucrării „The Benefits and Hazard of the Philosophy of Ayn Rand: A Personal Statement”), stima de sine este „capacitatea de a înfrunta dificultăţile fundamentale ale vieţii, fără a pierde speranţa”.
Este clar însă că o stimă de sine crescută favorizează dezvoltarea potenţialului uman. Fiecare dintre noi – şi este normal să se întâmple astfel! – se străduieşte să-şi materializeze aspiraţiile, să se dezvolte, să progreseze. Când stima de sine este ridicată, individul nu încetează să creadă că merită să reuşească şi nu precupeţeşte niciun efort înspre atingerea scopului său. Este vorba, în fond, despre o atitudine care atrage succesul, care confirmă încrederea. Când stima de sine este scăzută, persoana riscă să-şi abandoneze proiectele din cauza lipsei de tenacitate, fiindcă ea nu posedă suficientă forţă pentru a atinge reuşita. Iar lipsa de perseverenţă este adesea responsabilă de eşecuri şi duce la lipsă de încredere. O astfel de persoană se mulţumeşte cu puţin, nu se străduieşte, nu-şi face planuri: trăieşte „de azi, pe mâine”, cum s-ar spune.
Iată și câteva metode și tehnici de îmbunătățire a stimei de sine:
Tehnica în 10 minute
Persoanele cu stimă de sine scăzută nu își acordă suficient timp și spațiu. Găsiți-vă, așadar, în fiecare zi 10 minute pentru a fi numai cu voi înșivă, fără a face nimic. Unele persoane găsesc relaxant momentul când își închid ochii și-și imaginează un peisaj de țară sau imaginea și sunetul valurilor care se lovesc ușor de mal. În timpul acestor 10 minute, încercați să vă simțiți liniștiți și fericiți. Bucurați-vă de aceste momente. Sunt ale dumneavoastră și numai ale dumneavoastră.
Concentrați-vă pe partea pozitivă
De obicei, devenim nefericiți deoarece ne gândim în permanență la greșelile pe care le-am făcut. Dar ne putem îmbunătăți stima de sine dacă putem să învățăm din greșelile anterioare. 
Scrieți despre lucrurile care au mers bine. Nu este nevoie să scrieți despre lucrurile care nu au mers bine – ele de obicei nu se uită și vă încearcă din greu. În schimb, lucrurile care au mers bine ar putea fi uitate, dacă nu sunt trecute pe hârtie. 

Deci, dacă ați avut o zi proastă, dacă ceva nu merge în relația cu partenerul de viață sau la locul de muncă, scrieți un raport despre lucrurile care au mers bine, nu despre ce a mers rău. Rezultatele vor fi surprinzătoare și vi se va îmbunătăți și stima de sine.

Scrieți 50 de lucruri care vă plac la dumneavoastră
Dacă aveți o stimă de sine foarte scăzută, ar putea dura săptămâni până să vedeți o schimbare. Important este să perseverați. 
– Puteți să vă notați trăsăturile personale;

– Puteți include și trăsăturile fizice;

– Puteți scrie și despre lucrurile pe care le faceți. De exemplu, faptul că ajutați persoane nevoiașe chiar și când sunteți în criză de bani sau că ajutați o persoană în vârstă într-un supermarket, chiar dacă vă grăbiți să terminați mai repede cumpărăturile. 

După ce ați notat cele 50 de trăsături, țineți lista la vedere. Partea cea mai grea urmează după ce ați făcut asta...

 • „Când eşti diferit, uneori nu poţi vedea milioanele de oameni care te acceptă aşa cum eşti. Observi doar persoana care nu te acceptă” ~ Jodi Picoult


   • Sursa:
   http://www.newstm.ro/actualitate/recuperarea-stimei-de-sine-o-terapie-adecvata-pentru-suflet/

  vineri, 31 martie 2017

  Vânătoarea de vrăjitoare în direct, indirect și în reluare...

  „Ce victorie ar fi pentru diavol sã câştige un suflet pe care deja îl posedã? 
  Le ia doar pe cele mai bune, şi al cui este mai bun decât cel al pastorului”, spune pastorul John Hale în piesa: „Vânãtoarea de vrãjitoare”.

  „Acum câteva secole, mulţi creştini practicanţi au convingerea cã diavolul îşi poate împrumuta puterile unor persoane cunoscute sub numele de vrãjitoare pentru a face rãu altora în schimbul loialitãţii faţã de acesta. O paranoia generalã cuprinde Europa în secolele 14-16,care duce la executarea a mii de persoane. Procesele de la Salem vin se petrec exact când încep sã se mai limpezeascã apele,dar circumstantele locale le pot explica. În 1689 conducãtorii englezi William şi Mary încep un rãzboi cu Franţa în coloniile amricane,care pustieşte regiuni din New York,Nova Scotia şi Quebec,fortând refugiaţii sã ia calea ţinutului Essex,mai precis sãtucul Salem din colonia Massacussets. Resursele se epuizeazã rapid,ceea ce agraveazã rivalitatea existentã între familiile care au acces la bunurile din port şi cele care încã mai depind de agriculturã. Controversele se aştern şi în jurul pastorului Samuel Parris,primul învestit în funcţie în sat,în 1689,dezagreat din cauza personalitãţii sale rigide şi lacome. Localnicii puritani nutresc convingerea cã au de-a face cu lucrarea Satanei.
  În perioada aceea se  instaleazã isteria generalã care ne aratã încã o datã cã omul este departe de a fi animalul raţional. Într-un timp şi loc unde superstiţia este la ordinea zilei, cuvântul doctorului este suficient pentru a provoca o veritabilã revoltã. Gãsirea unui ţap ispãşitor este suficientã, iar reacţia oamenilor este pe mãsura vieţii aflate sub semnul ignoranţei.”

  Credeți că vremea vrăjitoarelor a trecut? Nuuuuu! Hai să le vănăm! Să le ardem pe rug, doar pentru senzațional și orgolii! Nu contează dacă distrugem reputația și viața cuiva! Senzațional să fie...
  Ieri, 30.03.2017, am asistat cu stupoare și îngrozită la linșarea mediatică a unei colege de breaslă, alături de colegii ei de la o școală specială din București.
  Nu cercetăm, nu așteptăm concluziile unei anchete, difuzăm doar ce ne place, tragem concluzii subiective sau privim situația prin ochii altcuiva, direct interesat să distrugă ceva și pe cineva, concluzii pe care le prezentăm apoi, doar de dragul senzaționalului de tip „ZeroTv-Dan Diaconescu”, jubilând că „avem un subiect beton”.
  Nu știu cine era individul din filmulețele, devenite virale, în care se făceau declarații terifiante, el, domnul profesor, trebuie să răspundă pentru toate afirmațiile făcute, clar, însă, doamna profesor psihopedagog Mihaela Luminare, cea care a fost acuzată că leagă copiii cu sfoara, sub nici o formă nu poate să fie acuzată de rele tratamente aplicate minorilor cu nevoi speciale. O cunosc personal! Am observat felul în care lucrează, felul în care relaționează,  am admirat calmul dumneaei, am apreciat afecțiunea pe care o revarsă asupra copiilor... Abuz?!! Despre ce vorbiți aici?
  În toată Europa copiii mici sau copiii cu nevoi speciale se deplasează cu ajutorul unui dispozitiv special, coardă sau sfoară, dispozitiv de care copiii se țin, în nici un caz, copiii nu sunt legați.
  Câtă ură să ai în suflet să arzi pe rug un om nevinovat?! Câtă?! Ce interese ai? Ce a determinat, oare, această acțiune de tip „Vrăjitoarele din Salem?! Cine are interes și pentru ce?! Trist!
  Cine vrea să murdărească imaginea învățământului special românesc, mai ales a acestei școli în care lucrează distinsa mea colegă, a avut clar un plan diabolic și acest plan este începutul sfârșitului învățământului special românesc... 
  Ce naiba așteptați, colegilor?! Stați cumva cu degetul în gură tremurând, vorbind pe la colțuri? Lașilor! Este vorba despre colegii noștri, colegi care vor plăti nevinovați pentru câțiva nemernici! Data viitoare, poate că în știrile de la ora 17 o să fie vorba despre voi și școlile în care lucrați! 
  Nu contează pentru că NU este vorba despre voi, nu?! Încă aveți „siguranță”, nu?! Stați liniștiți, din păcate este doar o chestiune de timp, scurt, ca învățământul special să Nu mai existe! Ați devenit atenți?!
  Aș vrea să  încercați să simțiți ceea ce simt colegii din București, să vedeți cum este să fiți arși pe rug, fără a avea posibilitatea de a avea parte de sprijinul cuiva, să rămâneți singuri cu voi și Dumnezeu... Există o petiție îndreptată spre învățământul special, învățământ prezentat ca un loc al ororilor și abuzurilor! Helooooo! 
  Indiferența te face complice, colega, colegu! Reacționează! Nu lăsa niște oameni care au investit suflet și energie pentru a face o meserie cu multă pasiune, așa cum mulți o fac din cadrul acestui sistem, să fie stigmatizați și arși pe rug! Mâine, urmezi tu! Răbdare!
  După 15 ani petrecuți pe „baricade”, cu bune și rele, eu mă pot uita în urmă cu mândrie și satisfacție, pentru tot ce am făcut pentru copiii cu nevoi speciale, nu am pentru ce să las capul în jos, dimpotrivă,  vă fac onoare și acum prin tot ceea ce fac iar dincolo de toate, nu îmi denigrez  foștii colegi, dimpotrivă îi laud și mă mândresc cu ei pentru că unii dintre ei merită asta din plin!
  Astăzi, după 5 ani de când nu mai fac parte din rândurile voastre, mă simt liberă, fericită și independentă.  
  Sunt fericită că nu am ajuns să mai  fac parte dintr-un sistem în care oamenii aleg să-și lase colegii aflați în nevoie, singuri și fără apărare pentru că nu este vorba despre „noi”, încă! Cei care s-au ridicat în apărarea lor sunt prea puțini ca să conteze, probabil, însă, contează! Mihaela, dragi colegi, adevărul va triumfa, mereu triumfă! Fiți tari! Dumnezeu să vă facă dreptate!

  Pentru ca răul să triumfe, este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic.” Edmund Burke 


  Cu drag și prețuire, psihologul simpatic

  Copiii legați din Europa: 


  miercuri, 29 martie 2017

  Lumea lui Ogrean


  Acum câteva zile în spațiul virtual și-a făcut simțită prezența un domn, corporatist, absolvent  de Politehnică, secția  calculatoare... Se spune că cei care studiază programarea calculatoarelor sunt foarte destepti, păcat că unii stau prost cu Inteligența Emoțională, care, din punctul meu de vedere, consider că este mult mai importantă decât IQ-ul. 
  Dacă ai o inteligență superioară și nu ai suflet,  asta nu îți folosește la nimic, te rog să mă crezi. Oamenii buni dar care au  un IQ modest fac mult mai multe ptr acest Univers, pentru noi toți. Oamenii dotați intelectual și fără inteligență emoțională au ajuns să facă mult rău oamenilor...
  Răul făcut este greu de reparat, mai ales dacă l-ai aruncat în spațiul virtual, ajungând la oamenii care poate au suferit cumplit de pe urma unor evenimente de viață.
  Da, este la modă să ne dăm cu părerea despre tot și toate, fără să fim pregătiți pentru asta, mulți fiind mai medici decât medicii, mai psihologi decât psihologii, mai ingineri decât inginerii, mai politicieni decât politicienii, etc... Oare, nu ar trebui să ne limităm la ceea ce știm să facem, fără să fim psihologi sau criminaliști, dacă nu avem  calificarea necesară?
  Sfaturile pe care inginerul Ogrean le-a dat femeilor violate, mai precis, despre cum ar trebui să se comporte în timpul unui viol, a făcut să explodeze internetul! Personal am fost foarte furioasă. Nu îmi puteam imagina ca un bărbat sănătos psihic să gândească atât de defectuos, apoi, mi s-a făcut o imensă milă de el. Nimeni nu se naște cu o mentalitate nesănătoasă, o dobândește prin educație și autoeducație. Ești dator să te dezvolți personal, nu ai scuze pentru faptul că ai o problemă cu femeile, nimeni nu te oprește să evoluezi...
  Lumea acestui băiat este foarte urâtă, altfel, nu simțea nevoia să scrie asemenea aberații, pe care acum le regretă, probabil, în urma miilor de mesaje dure venite  din toate părțile spre el. A postat mesaje în care își cerea iertare și își asuma greșeala, ceea ce eu am găsit lăudabil... Cum rămâne însă cu mentalitatea?
  Intrând pe blogul lui am constatat faptul că ceea ce a scris el despre femeile violate  nu este doar o chestiune de abordare greșită a unei idei, el chiar așa gândește! Inginerul Ogrean are o gândire nesănătoasă, toxică și periculoasă! Acest tinerel trăiește într-o lume a lui, o lume cenușie: „Lumea lui Ogrean”.
  Femeia este în mod fundamental mai rea decât bărbatul pentru că răul tradițional pe care i-l făcea el ei nu mai exista sau exista mult mai puțin. Bărbatul astăzi este mai bun decât femeia.” M. Ogrean
  Întreg blogul lui este închinat femeilor pe care le face terci, le consideră inferioare, curve, etc, etc. 
  Ah, copilașul nu este misogin, nuuu, el este mult mai rău, din păcate, acest om umblă liber printre noi. Cred că nu i-ar strica o vrăjitoare de genul căreia v-am povestit acum câteva zile, propun să le aranjăm un date. 
  Mentalitățiile nesănătoase se pot schimba. Apelați la un consilier, dacă simțiți că nu sunteți bine cu voi, la  un preot sau poate aveți un om înțelept la care să apelați la nevoie, depășiți mentalitățiile nesănătoase pentru duc la moartea spiritului și nu numai...

  „Frontiera dintre nebunie şi normalitate ţine de gradul de afectare şi de frecvenţa comportamentului perturbant.” Pascal de Sutter

  Vă pupă, psihologul simpatic


  marți, 28 martie 2017

  Copiii, oglinzile noastre...

  Educaţia este cea mai mare artă pentru că, în timp ce alte arte urmăresc un folos în lumea de aici, educaţia copiilor are ca scop dobândirea bunurilor viitoare. În această lucrare de educare a copiilor, părinţii sunt consideraţi adevăraţi artişti, ce urmăresc realizarea unor adevărate opere de artă. Copilul este, la început, asemenea unui bloc de marmură. Precum sculptorul trebuie să dea formă frumoasă acestuia, tot aşa şi părinţii trebuie să înfrumuseţeze viaţa copiilor cu virtuţile cele mai înalte.”

  Avem pretenția să fim respectați de către copii iar ei să aibe un comportament perfect, altfel, bieții de ei, sunt puși la stâlpul infamiei! Din păcate, noi le oferim un exemplu de rahat, prin tot ceea ce facem și spunem...

  Ce să învețe copiii de la noi?! Trădări, bârfe, pițiponceală, minciuni, victimizare, goana după bani, cu orice preț, prostituție socială, linșaj-ul persoanelor care nu ne plac pe FB sau prin târg și obsesia de a da bine în fața gloatei, deși, propria noastră viața este de rahat și cei mai mulți dintre maturi sunt demni de milă! Copiii ar putea să le dea lecții!

  Agresivitatea verbală, toleranța scăzută la frustrare, nerespectarea normelor sociale și ipocrizia de care maturii dau dovadă, cu mici excepții, au rolul de transforma un copil care vine pe lume perfect, în ceea ce suntem noi, modelele lui. Nu prea ne place, nu? Ce naiba să ia bieții copii de la noi, maturii? Toate acestea? Suntem triști...

  Mă rog, pentru anumiți oameni, copiii nu sunt decât un motiv de paradă pe Fb, emisiuni Tv, Mall și cam atât. În rest, adulții nu au timp, nu au nervi, sunt ocupați să vorbească sau să stea cu ei și este mai importantă rețeaua de socializare, bârfa sau „viața lor”, totul este important, numai copilul lor, nu...

  Pentru alții, copiii sunt totul și asta se vede și se va vedea, așa că, merită să vă implicați! Să nu vă fie teamă să greșiți! Este omenește!

  Haideți să le dăm atenție, iubire și respect, lor și celor din jurul nostru, să fim atenți la ceea ce spunem, facem și la ce exemplu și lecții de viață le dăm, altfel se vor pierde și se vor transforma în ceea ce urâm cel mai mult la noi...


  „Copiii au nevoie mai mult de modele decât de critici."Carolyn Coats  Vă pupă Codru


  luni, 27 martie 2017

  Primitivism, prostie sau demență?

  În urma povestirilor unei prietene  de FB pe blogul ei, povestiri în care ne relata șocată despre faptul că mama fostului ei iubit a acuzat-o de faptul că pune „chestii ” în paharul cu vin sau în cafeaua pe care iubitul ei le servea, biata femeie, nemaiauzind despre aceste practici oculte, mi-am adus aminte despre faptul că eu chiar cunosc astfel de femei, femei care pozează acum în familiste impecabile. Ei bine, există femei care așa țin un bărbat lângă ele, altfel nu sunt capabile, bănuiesc. Poate, că, tanti-mama iubitului amicei mele de pe FB a practicat și ea magia neagră cu gust de cafea... OMG! 
  „Magia neagra a fost utilizata timp de secole pentru a face sa cadă o persoană în mrejele iubirii. În urma cu 300 de ani, soția țarului Petru Întâi, Evdokia, încerca să o îndepărteze de soțul ei pe Anna Mons, o amanta germana extrem de pasionala. In disperare de cauza, Evdokia s-a hotărât să apeleze la o vrăjitoare, care a procedat la înfingerea de ace în ochi și la stropirea cu ceara a portretului Annei. În cele din urma, țarina a fost trimisa într-o mănăstire, iar vrăjitoarea a împărtășit soarta altor colege de breaslă: arderea pe rug.
  Ce vrăji mai face fetilii?  O cafea cu gust de femeie, gen... Ei bine, se pare că gustul de femeie conține un strop de sânge menstrual. 
  Elisa Schtensdfkargasdfaw, o nemţoaică practicantă de magie neagră, zice că ciclul e ca un halucinogen. Terifiant!
  Tot ea zice că dacă-i dai alesului inimii un păhărel din licoarea ta magică, o să fie al tău pe vecie şi o să fie halucinogenat intens. Mai sunt şi alternative. Poţi să-i strecori în cafea, să-i dai după ureche când doarme sau să-i pui în colonie. Noaptea minții!
  „Tehnicile de magie neagră sexuală, care urmăresc să genereze o dependență sexuală și o atracție irezistibilă față de cineva pentru care, în mod obișnuit, nu am simți aceste lucruri, se folosește un proces mai complex. Pe lângă anumite ritualuri care utilizează amprenta victimei, se mai colectează sânge menstrual sau secreții sexuale de la „clientul agresor”, pe care trebuie să le introducă în mâncarea și băutura victimei, pentru a impregna câmpul energetic al acesteia cu energia sexuală a agresorului și a o face să manifeste o dorință sexuală nestăpânită, perversă, față de el, cu scopul de a o dermina să aibă o relație fizică sau, în cazul în care are o astfel de ralație deja, să îi mărească atașamentul, pentru a o împiedica să plece din acea relație…”
  Ceea ce mă sperie, aș putea spune că mă îngrozește, se datorează faptului că „femeile moderne” chiar practică asemenea „chestii”...
  Am citit zeci de comentarii postate sub articole de genul „ magia neagră-farmece de dragoste” și am avut un șoc! 
  Bieții băieți, bieții bărbați, cum ar reacționa dacă ar afla că „ aleasa inimii” le-a pus „ esența dragostei” în vin sau cafea?! Normalitatea în amor?!
  În încheiere aș vrea să știu și eu, dacă, noi trăim cu printre aceşti oameni primitivi, proști şi demenți sau ei trăiesc printre noi?! Asta-i întrebarea. Eu sper, totuși, că sunt puține femeile de acest gen, deși... 
  „Cine cunoaște adevarata magie, nu o practică niciodată...”

  Vă pupă, Codru

  marți, 21 martie 2017

  Copiii nu-s doar (în) grija mamei!

  Copii nu sunt doar (în)grija mamei sau nu ar trebui să fie! Nu? Tații de FB, foarte implicați, decât pe Fb! Lasă, mămică, că ei dau like copiilor pă febeu, ca să vadă lumea că-s implicați... La naiba! Dacă ne vedem cu copiii, în sfârșit, neapărat poze, ca să vază mahalaua că-s implicați. Păcat că-s prea ocupați să fie implicați cu adevărat! Oh, mai punem o postare despre educația sexuală în școli, că brusc am devenit „decenți” și avem grijă de psihicul copiilor... Nu contează deloc că-copiii zburdă pe internet, având acces total la tot felul de informații periculoase, inclusiv cu tentă sexuală, informații pentru care, bieții copii, nu sunt deloc pregătiți. Despre asta nu postează, nimic, nici măcar nu se întreabă ce naiba mai accesează copiii lor. Este ceva „normal” să nu le pese... Sunt ocupați! Deh, brusc îi doare pe acești tătici de nu știu ce compendiu de educație sexuala, că așa e la modă, iar ei ca persoane publice, care este, se simt datoare să ia atitudine! Mă leși?! Acest compendiu care nici măcar nu a existat și nu există în școli, îl poți cumpăra opțional, a stârnit o isterie națională, isterie la care „ unii tătici vedetă” iau parte! Circ ieftin! De aici, pornind de la lipsa informației, se vede și implicarea paternă a respectivilor, care, atunci când își amintesc de faptul că sunt tătici, se manifesta furibund pe febe-ul mult vestit, ca să vază lumea că-s decenți, dar atunci când o pocneau și îmbrânceau pe mama la copiii lor sau atunci când le vorbeau doamnelor lor ca la ușa cortului de față cu copii, nu mai conta nimic. Erau cumplit de decenți! Aia era educație! Hai să nu fim tâmpiți, implicaților care sunteți! Fapte, nu vorbe, „tătici implicați”!

  Vă pupă, Psiho-pupu

  sâmbătă, 11 martie 2017

  Facebook, dragostea mea...


  Te deranjează unul? Te deranjează altul? Nu au loc de tine pe FB? Îți atacă postările? Nu-i nimic! Există soluții!

  Scapă de conținutul care te deranjează făcând uz de butonul block sau unfollow și viața ta o să devină mult mai frumoasă. 

  Nu încerca să convingi pe nimeni de faptul că tu ai dreptate, fiecare are dreptul să se exprime pe pagina sa, așa cum consideră, atâta timp cât nu aduce prejudicii de imagine cuiva. Pe a sa, nu pe ta! 
  Pagina ta este casa ta, asa ca ai dreptul să le ceri oamenilor să se descalțe la intrare și să-și lase afară frustrările, prostia sau răutatea.

  Dacă, totuși, nu o fac, există legi care deja reglează genul acesta de manifestări, apelați cu încredere la persoanele abilitate să regleze asta. A ieșit legea care sancționează insulta în spațiul public! 

  Dacă nu și nu, Batman, Batman, atunci propun să luați un Xanas sau ceva pentru cufureală ptr că viața e greu și nu se merită să ne sinucidem dă pă tocuri ptr orice prost sau proastă! Declarați spațiul vostru, zona liberă de heteri sau... proști! Liber arbitru, zic! 

  Dacă în mediul virtual nu vă place de cineva, asta nu înseamnă că trebuie să-l ucideți în chinuri în viața de zi cu zi. Nu trebuie decât să treceți peste... Peste el sau ea, desigur... 

  Chestia este că Dumniezău te iartă, Karma, nu! Ah, era să uit ceva, numele meu este Karma. 


  Vă pupă, heterul dă serviciu