luni, 3 aprilie 2017

Manipularea în mass media

Tipuri de manipulare televizată:
Manipularea prin imagine, manipularea prin filmare, manipularea prin montaj, manipularea prin comentariu, manipularea prin paginaţie, manipularea prin omisiune, manipularea prin zvonuri mediatice, manipularea prin cenzură, manipularea prin procedeul “a ascunde arătând”, manipularea prin charisma, manipularea prin jurnalist.
Elementele specifice diferitelor tipuri de producţii de televiziune
Manipularea opiniei publice într-un talk-show, dezbatere, documentar, ancheta inscopul părtinirii uneia dintre părţile implicate se poate face prin darea cuvântului în majoritatea timpului reprezentanţilor acelei părţi, acordarea acestora a dreptului de a avea intervenţii mai lungi şi într-un spaţiu de prezentare mai larg, sublinierea acţiunilor lor pozitive şi minimalizarea faptelor benefice ale părţii adverse etc.
Există trei elemente principale care concură la realizarea manipulării în cazul diverselor producţii de televiziune:
a)Moderatorul
b)Compoziţia platoului
c)Scenariul (discuţiei/emisiunii)

Moderatorul

Primul nivel la care poate începe manipularea este cel al moderatorului. Intervenţiile acestuia sunt văzute ca fiind constrângătoare deoarece moderatorul impune subiectul/tematica de discuţie, dar şi ia cuvântul invitaţilor, le acordă acestora o importanţă diferită ce poate fi observată prin elemente de comunicare non-verbală (tonalitate: ton respectuos, dispreţuitor, politicos, agasat etc).
Studiile făcute de sociologi au demonstrat faptul că, de multe ori, moderatorul, auto-definindu-se drept purtătorul de cuvânt al publicului, pune întrebări care să-i satisfacă doar propria curiozitate sau interesele sale, chestiunile ridicate nefiind interesante pentru majoritatea telespectatorilor. Moralismul moderatorilor este în multe cazuri discutabil.
O altă strategie de manipulare care poate fi abordată de moderator este mimarea lipsei de timp; el se foloseşte de ceas pentru a lua cuvântul invitaţilor sau pentru a-i întrerupe tocmai când se ajunge în miezul problemelor, astfel pierzându-se esenţa şi chiar scopul dezbaterii. Cu cât un moderatori sau un lider de opinie are o credibilitate mai mare şi un statut social mai ridicat (conturat de nivelul de salarizare, frecvenţa participărilor la talk-show-uri,numărul de relaţii cu VIP-uri etc), cu atât discrepanţa dintre el şi un invitat mai puţin cunoscut, chiar dacă este expert într-un domeniu, este mai mare.
Compoziţia platoului
Al doilea nivel la care se poate realiza manipularea în cazul producţiilor de televiziune- compoziţia platoului – este determinant pentru modul de abordare al problemelor. Există indivizi care nu sunt invitaţi de nimeni, precum şi persoane care refuză orice invitaţie. Modul în care este alcătuit cercul de invitaţi influenţează inconştient modul de percepţie al telespectatorilor, absenţa unuia sau a altuia dintre reprezentanţii vreunei părţi aflate la discuţii având o mare importanţă în manipularea mediatică.
Manipularea prin prezentarea dezechilibrată a părţilor
Compoziţia platoului ar trebui, teoretic, să ofere imaginea unui echilibru democratic între părţi. Uneori însă, dreapta şi stânga prezentatorului sunt folosite în scopul de a simboliza: Dreapta şi Stânga politică, iar dacă aceste două părţi nu sunt egal reprezentate (fie la începutul emisiunii, fie pe parcursul ei se aduc mai mulţi invitaţi şi susţinători de una dintre părţi), se produce o deformare a percepţiei în favoarea uneia dintre grupări, distorsiune influenţată nu de calitatea, ci de numărul invitaţilor susţinători.
Scenariul
Scenariul, pe baza căruia moderatorul conduce dezbaterea/emisiunea şi arbitrează părţile poate să fie stabilit înaintea înregistrării (caz în care calitatea discuţiei poate fi afectată, încorsetata de rigiditatea scenariului). Nici cealaltă opţiune nu este, însă,lipsită de riscuri; în cazul în care moderatorul îşi trasează scenariul în linii mari în urma discuţiilor pregătitoare cu participanţii prezumtivi, prin care lasa loc siimprovizatiei sau exprimării libere în timpul emisiunii, discuţia poate să deviezeintr-un mod periculos. Oricum, nu trebuie uitată una din regulile tacite ale jocului şi anume,menţinerea limbajului în limitele politeţii.
Manipularea prin mijloace non-verbale de comunicare
Comunicarea non-verbală este un proces complex care include omul, mesajul, starea sufletească, mişcările trupului şi cei cu care se intră în relaţie. Informaţiile legate de această comunicare foarte complexă au ajuns să fie studiate şi însuşite de aproape toate persoanele publice sau aflate în funcţii de conducere (fie manageri de întreprinderi, fie politicieni, vedete de cinema sau de televiziune). Principalele instrumente ale manipulării în dialoguri sinegocieri sunt vocea, privirea, gesturile, poziţia corpului (postura), distanta şi buzele. Deşi pare contradictoriu, vocea este un element principal al comunicării non-verbale deoarece poate fi modulată pe o scară foarte largă. Vocea se compune din 3 elemente esenţiale, care pot căpăta un nivel de variaţie diferit în funcţie de modul în care  folosim:
-ritmul (ce poate alterna de la încet la rapid)-volumul (care poate varia de la mic la mare)
-tonul (a cărui gamă oscilează de la ascuţit la grav).
Impactul pe care elementele comunicării îl au în cadrul unui dialog sau al unei dezbateri este următorul:    Cuvintele au posibilitatea cea mai mare de control, însă au impact mai scăzut faţă de celelalte elemente; tonul vocii are un impact mai mare în cadrul procesului de comunicare iar posibilitatea de control este medie; simbolurile non-verbale au impactul cel mai mare în desfăşurarea comunicării interpersonale dar şi posibilităţile cele mai reduse de control. Atât limbajul trupului cât şi metalimbajul (cuvintele şi expresiile care pot releva adevăratele atitudini şi gânduri ale unei persoane) pot trezi instinctul, intuiţia, “al 7-lea simţ”, presimţirea că vorbitorul nu spune ceea ce gândeşte. Metalimbajul permite indivizilor să-i manipuleze pe alţii fără ca aceştia să-şi dea seama. În conversaţiile directe, efectul maxim al cuvintelor nu depăşeşte 7%. Se spune că noi auzim jumătate din ceea ce se spune, ascultăm cu atenţie jumătate din ce am auzit şi ne amintim jumătate din ce am ascultat sumar. Un element de o mare importanţă într-o dezbatere televizată îl reprezintă forma şi caracteristicile mobilierului din studio.
Un element de o mare importanţă într-o dezbatere televizată îl reprezintă forma şi caracteristicile mobilierului din studio.
Jocul de putere cu scaune dintre moderator-invitaţi
1. Înălţimea spătarului-este proporţională cu rangul şi puterea ocupantului
2. Mobilitatea-În cazul în care există, senzaţia de putere este dată de libertatea de mişcare într-un scaun rotitor -în cazul în care nu există, ea va fi compensată cu mobilitatea trupului, cu creşterea numărului de gesturi, fapt ce dezvăluie atitudini şi sentimente ale intervievatului.
3. Înălţimea scaunului este proporţională cu rangul şi puterea ocupantului şi are un efect psihic deosebit de puternic; amplasarea unui invitat pe un scaun mai jos decât cel al moderatorului va induce publicului o reacţie psihologică inconştientă de al desconsidera pe acel individ, scăzându-i din prestigiu.
4.Aşezarea-în poziţia competitivă faţă în faţă -crează presiune asupra interlocutorului (mai ales asupra celor neobişnuiţi să dea interviuri la televiziune)-diminuează mult prestigiul interlocutorului.
Jocul de putere dintre moderator-invitaţi în funcţie de forma mesei. Formă, caracteristici ce sugerează şi scopul folosirii ei, observaţii.
Patrată-mijloceşte relaţii de competitivitate şi defensive între indivizi cu acelaşi statut social-convorbiri scurte, bazate pe dovezi (fapte,exemple)-scoate în evidenţă relaţia superior-subordonat-partea dreaptă este mai cooperantă decât stanga-opusul este partea rezistentă rotundă-determină o atmosferă relaxantă, fără ceremonii-invitaţii sunt persoane de acelaşi rang- folosită pentru convingerea interlocutorilor -atmosfera de discuţie destinsă-persoana de rang mai mare polarizează puterea (dreapta are mai multă putere decât stânga) dreptunghiulară-ordonează clar influenţa-folosită pentru influenţarea cu maximă eficientă a interlocutorilor –ţinta reală este invitatul amplasat exact de cealaltă parte a moderatorului-în general, în centrul atenţiei sunt moderatorul şi invitatul amplasat în poziţie opusă acestuia.
Tipul de dialog sugerat. Caracteristici- intenţiile moderatorului.
“De colţ” (interlocutorul este amplasat în colţul mesei)-conversaţie prietenească, spontană-colţul biroului este o potenţială  barieră-grad bun de colaborare-împărţirea-realizarea unui dialog amical-amiabil…
Teritorială inutilă “de cooperare” (invitatul stă lângă moderator)-similitudini în orientare şi în gândire-atât moderatorul cât şi invitatul sunt de aceeaşi parte a barierei-grad ridicat de colaborare-realizarea unui dialog ca de la egal la egal-uneori poate fi o violare mascată a teritoriului invitatului de atragere a unei a treia persoane (moderatorul stă lângă alte persoane în timp ce unul dintre interlocutori stă exact de cealaltă parte a mesei-similitudini în orientare şi gândire-strategia de “a ţine partea adversarului”, în care adversarul este invitat-moderatorul pune întrebări persoanei amplasate diferit de ceilalţi în interesul unuia dintre invitaţi “competitiv-defensivă”-competiţie-defensivă-autoritate manifestată non-verbal-masa este o barieră solidă între oameni-punctele de vedere ar putea rămâne neclintite-competiţie de orice natură-conflict deschis de idei-admonestare-relaţionare superioară faţă de invitat „independenţa”-în care nu se doreşte stabilirea nici unui tip de raport- indiferenţa-posibil ostilitate-graniţele nu sunt încălcate-nu se doreşte nici un fel de dialog real-nu se doresc discuţii sincere.
Exemple de manipulare prin mass media în modernitate şi în contemporaneitate
Remodelarea gândirii în sistemele totalitare (Revoluţia Franceză, regimurile comuniste, regimul nazist) – căi de a controla minţile oamenilor:
Controlul comunicaţiilor umane – atât a informaţiilor primite din exterior, cât şi a intra-comunicării (situaţii disonante cognitiv)
Manipularea mistică – crearea unei aure mistice în jurul grupului conducător,cultul personalităţii
Cerinţa de puritate – de limitarea strictă între pur şi impur, între bine şi rău
Cultul confesiunii – confesiunea purifică sufletul

duminică, 2 aprilie 2017

Consecințele, ecoul faptelor tale (ne)bune

Poți spune tot ce vrei dar suportă consecințele. Poţi face tot ce vrei dar suportă consecinţele. Așa-i cinstit! 
Este doar o chestiune de timp pentru ca oamenii să te vadă așa cum ești, minunat sau nemernic. Universul nu uită!
Dacă ești bine cu tine, cu ceea ce ești, cu ceea ce spui sau cu ceea ce gândești, nu ai pentru ce să îți faci griji, timpul trece repede atunci când ai preocupări frumoase și ceața se va ridica mai devreme sau mai târziu. Fii încrezător! 
Se spune că nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită, eu aș prefera să fie răsplătită după merit, dar, din păcate, așa-i cu lumea. Oamenii, clar, nu intră în discuție...
Nu știu, când naiba mă mai fac bine?! Parcă se vorbesc între ele personajele astea triste, parcă-s născute de aceiași mamă! Lovesc la fel și uneori în același timp. Hiene!
Dacă te uiți în ochii lor, vezi  că au aceiași pervesitate și satisfacție pentru faptul că le-a ieșit și de data asta planul diabolic. 
Le vezi pe fața hidoasă, rânjetul machivelic, uneori, parcă îți sună în urechi râsul lor isteric și sarcastic, în timp ce-și dau coate între ele, atunci când bieții oameni nu le văd... „Fraierii.
Vestea bună este că în cele din urmă „hienele” sfârșesc prin a se sfâșia între ele, atunci când sunt demascate, iar acest fapt nu este decât o chestiune de timp. Consecințele vă promit un spectacol de zile mari. Fiți pe fază, senzațional!
Intrarea este liberă! Vă rugăm insistent să rezervați locuri în față, asta ca să vedeți mai bine și să nu pierdeți nimic din ceea ce se „joacă”. 
Până la actul final vă urăm:Vizionare plăcută și pe curând!”

La revedere, Pa! 

Vă pupă, Vecina de la patru


sâmbătă, 1 aprilie 2017

Psihologi, Dive tv sau Executori de suflete?!!

Dragi psihologi de senzatie,
M-am gândit să vă scriu despre ce sentimente mă încearcă, atunci când vă văd pe la tv, m-am gândit să scriu despre ceea ce simt atunci când unii dintre voi, calcă în picioare meseria de psiholog, uitând că psihologul are rolul de tămăduitor, nicidecum acela  de judecător sau executor de suflete... Oameni buni, sunteți triști dacă ați ajuns să vă prostituați pe câțiva lei! Vă mai puteți privi în oglindă?!
Abuzul copiilor despre care vorbiți, fără să aveți vreo certitudine că el ar exista, trebuie dovedit! Aveți, cumva, dovezi sau va bazati pe vorbe goale?
Cunoașteți situația de acolo, vorbiti doar din „auzite” sau la comandă, pentru că aveți un contract cu televiziunile otevizate în lanț?! Senzațional! Nemaipomenit! Priviți la „zero tv”, pentru că nici nu știți ce pierdeți... Banii vorbesc! $$$$$$$
Un psiholog, bine pregatit, distinși colegi, analizează fapte, nu oameni, iar concluziile sale, în calitate de specialist, vin în baza unei analize  serioase, temeinice și obiective...
Persoana pe care o acuzati în goana  voastră disperată  după  senzational,  sustinand la nesfârșit faptul că acea doamnă „ leaga copiii”, este o colegă care face cinste instituției în care lucrează și sistemului de învățământ special!  Vă rog să mă credeți ca nu este vorba despre nici un abuz acolo, în ceea ce o privește pe ea și pe colega ei de la clasă, garantez asta! 
Dacă ați cunoaste aceste persoane,  poate  că v-ați rușina cu ceea ce faceți!  Poate... Asta numai dacă aveți o conștiință curată.
Banii, dragilor, nu sunt totul în viata asta, mai ales daca ne vindem sufletele diavolului pentru ei. Oricâți v-ar da, tot ieftini sunteți!
Cum puteti linșa un om nevinovat?! Habar nu aveți despre ce  vorbiți! Apăreți la televizor ca niște dive sau ca niște chiparoși, ptr că asta este atitudinea voastră, vă jucați de-a psihologul la tv,  din dorința de a mai bifa o aparție într-o emisiune, după câte știu eu, așa procedează pseudovedetele, nicidecum profesioniștii! Multă lume, puțini oameni...
Pentru domniile voastre, nu contează faptul că îngropați  de vii, niște oameni nevinovati!  Nu contează  faptul că executați suflete nevinovate!  Nimic!  Banii si faima vorbesc în locul vostru!
Sunteți avizi după admirația publicului „ spălat pe creier” și după cecul gras din buzunar... Rușinică!
Un psiholog, care se respectă, nu face ceea ce faceți voi, unii dintre voi! Ați uitat, oare, ce înseamnă deontologia  profesiei de psiholog sau aveți habar de ea? O puneți în aplicare? Nu prea se vede...
Într-o zi mă voi uita la domniile voastre cum o să primiți răsplata Karmei care, vă asigur, mereu este dreaptă! Voi savura căderea voastră liberă, sper, de la o înălțime cât mai mare!
Cu stimă, un simplu OM...
„Procedurile de dezinformare şi manipulare au devenit atât de subtile şi de eficace, încât agresiunile ascunse pot fi preferate.” Lucian Culda

În imagine, „abuzatoarea” și „ abuzații”...

Stima de sine, un moft sau o stare?!

Stima de sine constituie o valoare umană fragilă şi schimbătoare. Ea creşte de fiecare dată când ne străduim să ne respectăm standardele şi scade atunci când nu reuşim să atingem respectivele standarde.
Aşa încât, pe parcursul vieţii, este posibil să cunoaştem valori foarte înalte ale stimei de sine, dar şi foarte scăzute…
Stima de sine se conturează, conform literaturii de specialitate, din patru componente principale:
¤ sentimentul de siguranţă
¤ cunoaşterea de sine
¤ sentimentul de apartenenţă (la o familie, la un grup, la o categorie socio-profesională etc.)
¤ sentimentul de competenţă.
Adesea, stima de sine este percepută ca o dezvoltare psihodinamică; alteori este percepută ca fiind un comportament; nu în ultimul rând, stima de sine poate fi privită şi ca o stare psihologică. Tocmai din cauza acestor dimensiuni variate, stima de sine este dificil de definit. Iată, de exmplu, conform dr. Nathaniel Branden, psiholog umanist (autorul lucrării „The Benefits and Hazard of the Philosophy of Ayn Rand: A Personal Statement”), stima de sine este „capacitatea de a înfrunta dificultăţile fundamentale ale vieţii, fără a pierde speranţa”.
Este clar însă că o stimă de sine crescută favorizează dezvoltarea potenţialului uman. Fiecare dintre noi – şi este normal să se întâmple astfel! – se străduieşte să-şi materializeze aspiraţiile, să se dezvolte, să progreseze. Când stima de sine este ridicată, individul nu încetează să creadă că merită să reuşească şi nu precupeţeşte niciun efort înspre atingerea scopului său. Este vorba, în fond, despre o atitudine care atrage succesul, care confirmă încrederea. Când stima de sine este scăzută, persoana riscă să-şi abandoneze proiectele din cauza lipsei de tenacitate, fiindcă ea nu posedă suficientă forţă pentru a atinge reuşita. Iar lipsa de perseverenţă este adesea responsabilă de eşecuri şi duce la lipsă de încredere. O astfel de persoană se mulţumeşte cu puţin, nu se străduieşte, nu-şi face planuri: trăieşte „de azi, pe mâine”, cum s-ar spune.
Iată și câteva metode și tehnici de îmbunătățire a stimei de sine:
Tehnica în 10 minute
Persoanele cu stimă de sine scăzută nu își acordă suficient timp și spațiu. Găsiți-vă, așadar, în fiecare zi 10 minute pentru a fi numai cu voi înșivă, fără a face nimic. Unele persoane găsesc relaxant momentul când își închid ochii și-și imaginează un peisaj de țară sau imaginea și sunetul valurilor care se lovesc ușor de mal. În timpul acestor 10 minute, încercați să vă simțiți liniștiți și fericiți. Bucurați-vă de aceste momente. Sunt ale dumneavoastră și numai ale dumneavoastră.
Concentrați-vă pe partea pozitivă
De obicei, devenim nefericiți deoarece ne gândim în permanență la greșelile pe care le-am făcut. Dar ne putem îmbunătăți stima de sine dacă putem să învățăm din greșelile anterioare. 
Scrieți despre lucrurile care au mers bine. Nu este nevoie să scrieți despre lucrurile care nu au mers bine – ele de obicei nu se uită și vă încearcă din greu. În schimb, lucrurile care au mers bine ar putea fi uitate, dacă nu sunt trecute pe hârtie. 

Deci, dacă ați avut o zi proastă, dacă ceva nu merge în relația cu partenerul de viață sau la locul de muncă, scrieți un raport despre lucrurile care au mers bine, nu despre ce a mers rău. Rezultatele vor fi surprinzătoare și vi se va îmbunătăți și stima de sine.

Scrieți 50 de lucruri care vă plac la dumneavoastră
Dacă aveți o stimă de sine foarte scăzută, ar putea dura săptămâni până să vedeți o schimbare. Important este să perseverați. 
– Puteți să vă notați trăsăturile personale;

– Puteți include și trăsăturile fizice;

– Puteți scrie și despre lucrurile pe care le faceți. De exemplu, faptul că ajutați persoane nevoiașe chiar și când sunteți în criză de bani sau că ajutați o persoană în vârstă într-un supermarket, chiar dacă vă grăbiți să terminați mai repede cumpărăturile. 

După ce ați notat cele 50 de trăsături, țineți lista la vedere. Partea cea mai grea urmează după ce ați făcut asta...

  • „Când eşti diferit, uneori nu poţi vedea milioanele de oameni care te acceptă aşa cum eşti. Observi doar persoana care nu te acceptă” ~ Jodi Picoult


      • Sursa:
      http://www.newstm.ro/actualitate/recuperarea-stimei-de-sine-o-terapie-adecvata-pentru-suflet/